3pm it AB
 2024-05-27  11:27:30
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


SPECIALSYSTEM

Åter

 • Ärendehantering
  Ibland passar inte en struktur som skapats i ett datasystem. Organisation eller arbetsmässiga sekvenser passar inte alltid standardsystems struktur.

  3pm's ärendehanteringssystem är lösningen på detta. Varje funktion som finns i våra system kan länkas in som processteg i en större händelsekedja. Till detta finns frihet att definiera egen information och data som skall användas i processen.
  Beräkningar med såväl datum, tid och belopp kan göras.

  Genom att definiera ett processflöde uppnår man säkerhet, kontroll, dokumentation och kvalitet i handläggningen.

  Några exempel där systemet passar utmärkt:
  • vid test av datasystem
  • vid systemunderhåll
  • vid felrapportering
  • vid ärendehantering i mydighetsutövande

  Läs Mer...

 • CRM
  Ett system som riktar sig till dom som behöver skicka brev eller mail till ex.v. kunder, leverantörer, personal mm.
  Adressregister från externa källor men också egna register kan behandlas. Hjälpmedel för Utskick, Bearbetning, Historik m.m. finns i systemet för en effektiv hantering.

  Läs Mer...

Kontakta mig för mer information