3pm it AB
 2024-06-15  05:41:45
  Dalav 13 A  www.3pm.se
  192 77 Sollentuna  08-594 732 70 eller 0703-72 74 50
  Sverige  Kontakta mig

  
  
  MENY

3pm

Info

System
  KUNDER OCH PARTNERS


  


     


DET STÖRRE FÖRETAGET

Åter

När det större eller medelstora företaget väljer ERP-system så måste man ibland kompromissa mellan maximal funktionalitet för varje enskild systemdel eller den bäst fungerande helheten. 3pm gör valet lätt för er.
Balansen mellan funktionalitetet och helhetssynen i våra system kommer att avsevärt öka effektiviteten i er organisation.

Kommunikation är en strategisk resurs i våra lösningar. Att effektivisera samarbetet mellan era kunder, leverantörer eller tjänsteproducenter kan ha avgörande betydelse för er konkurranskraft.
Med hjälp av vårt ärendehanteringssystem kan du bygga processer som omfattar personer inom eller utanför den egna organisationen.

Genom att kombinera våra system (inom elegant) med vårt tjänsteutbud och tillsammans med ett fördjupat samarbete med övriga partners uppnås stora rationaliseringar.

Centralt för elegantsystemen är Order med e-Handel och Inköpssystem med e-Inköp. Systemen stödjer informationshanteringen från Fabrik till Konsument.
Leverantörer och Kunder kan i samarbete använda systemen och därmed uppnå avsevärt högre effektivitet i Logistikkedjan.
Målet är: Ersätt fysisk distribution med information!

Fakturering kan ske på tre sätt:
  • Manuell registrering
  • Via ordersystemet
  • Med hjälp av Fast fakturering - regelbudet återkommande fakturering


  • Den fasta faktureringen ger stor flexibilitet och kan bl.a. användas för prenumerationer, hyresdebeteringar och medlemsavgifter. Du avgör själv i vilken månad faktureringen skall göras och med möjlighet att variera beloppen.

    Utmärkta möjligheter finns att följa lönsamheten inom olika delar av verksamheten. Du väljer fritt vilka begrepp som du vill använda i systemet för uppföljning och kontroll. Resultat (Intäkter och Varukostnader) kan ses på t.ex. Kunder, Produkter eller Ansvarsområden.

    Kund- och Leverantörs- reskontran ger dig översikt och kontroll på likviditeten. Du kan dessutom skapar en likviditetprognos som ger dig beräknad likviditet per dag.

    Kontakta mig för mer information